Aktualności
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl
REGON: 010712721
NIP: 527-22-45-422
KRS: 0000169892

Rachunek bankowy:
PKO BP VI O/Warszawa,
57 1020 1068 0000 1102 0068 0520
KOOPERANT ZAGRANICZNY


16.02.2017 :: PISA wydawcą czasopisma SEC&AS

Polska Izba Systemów Alarmowych otwiera nową kartę w swojej historii tworząc kolejną gałąź działalności statutowej. Do aktywności na polu doradczo - eksperckim (Biuro Doradztwa i Ekspertyz) oraz szkoleniowym (Ośrodek Szkoleniowy) dołączamy działalność wydawniczą.

Już na przełomie lutego i marca br. przedstawimy do Państwa oceny pierwsze wydanie dwumiesięcznika pn. SEC&AS (Security & Alarm Systems; Bezpieczeństwo i Systemy Alarmowe), którego nakład w liczbie 1500 egzemplarzy dotrze...

czytaj...

03.02.2017 :: CYKLICZNE SPOTKANIA PROJEKTANTÓW – nowa inicjatywa edukacyjna ALPOL Sp. z o.o.

Spółka ALPOL z siedzibą w Katowicach, kolejny raz organizuje pod patronatem Polskiej Izby Systemów Alarmowych, ogólnokrajowe przedsięwzięcie, tym razem o charakterze edukacyjnym, którego wartość i znaczenie dla naszej branży zasługuje na szczególne podkreślenie.

 


Cykliczne Spotkania Projektantów, to wydarzenie poświęcone merytorycznym aspektom nowoczesnego projektowania instalacji systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych.

czytaj...

12.12.2016 :: MOBOTIX AG kolejnym KOOPERANTEM ZAGRANICZNYM PISA.

Polska Izba Systemów Alarmowych i MOBOTIX AG zawarły umowę, na mocy której MOBOTIX AG uzyskał status i certyfikat Kooperanta Zagranicznego PISA.

MOBOTIX AG (www.mobotix.com), to niemiecki producent profesjonalnych systemów VMS (Video Management System) oraz inteligentnych kamer IP

Rozwiązania firmy MOBOTIX nie posiadają ograniczeń związanych z liczbą użytkowników, czy kamer i tym samym znajdują zastosowanie w miejscach o...

czytaj...