Aktualności
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl
REGON: 010712721
NIP: 527-22-45-422
KRS: 0000169892

Rachunek bankowy:
PKO BP VI O/Warszawa,
57 1020 1068 0000 1102 0068 0520
KOOPERANT ZAGRANICZNY
29.08.2017 :: DTS SYSTEM Sp. z o.o. nowym członkiem PISA.

DTS System

Spółka DTS SYSTEM z siedzibą w Lublinie www.dts-system.pl od 2001 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji i serwisu urządzeń oraz kompleksowego wsparcia procesów projektowania, instalacji i integracji systemów zabezpieczeń technicznych, także w formie cyklicznych szkoleń produktowych realizowanych przez najlepszych branżowych specjalistów.

DTS SYSTEM współpracując z renomowanymi producentami dostarcza wysokiej jakości urządzenia do systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, dozoru wizyjnego, sygnalizacji pożaru, oddymiania, kongresowych, nagłośnienia oraz wideofonowych i domofonowych.

Spółka, poza centralą w Lublinie, posiada trzy oddziały: w Rzeszowie, Krakowie, Łodzi oraz przedstawicielstwo w Bydgoszczy.

Aktywność DTS SYSTEM na naszym rynku zabezpieczeń jest doceniana przez wiele firm producenckich, w tym zrzeszonych w PISA, jak np. Robert Bosch, Dahua Technology, z którymi realizuje wiele programów partnerskich.

Spółka jest Srebrnym Partnerem 15. Spotkań Projektantów Instalacji Niskoprądowych (SPIN). W tegorocznej edycji tego przedsięwzięcia (27-28 września), nad którym patronat merytoryczny sprawuje PISA, DTS SYSTEM wspólnie z BOSCH SECURITY SYSTEMS zaprezentuje najnowsze rozwiązania w zakresie systemów zabezpieczeń technicznych.

powrót