Aktualności
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl
REGON: 010712721
NIP: 527-22-45-422
KRS: 0000169892

Rachunek bankowy:
PKO BP VI O/Warszawa,
57 1020 1068 0000 1102 0068 0520
KOOPERANT ZAGRANICZNY
16.11.2017 :: MONITORING WIZYJNY A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 12 grudnia 2017 r. w Golden Floor Millenium Plaza w Warszawie będzie miała miejsce Konferencja Monitoring wizyjny a unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), organizowana przez Polską Platformę Szkoleniową.

Patronat medialny objęło czasopismo Polskiej Izby Systemów Alarmowych „Security & Alarm Systems” (SEC&AS).

Program Konferencji wskaże jej uczestnikom wyzwania, z jakimi już za kilka miesięcy będziemy się mierzyć w związku z obowiązkiem stosowania regulacji unijnych.

Organizatorzy konferencji zwracają uwagę, że „W ostatnich latach wykorzystanie monitoringu wizyjnego stało się bardzo popularne. Monitoringiem objęte są już nie tylko przestrzenie publiczne ale coraz częściej również i przestrzenie prywatne, np. zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, centa handlowe itd. Brak jasnych przepisów prawnych regulujących to zagadnienie -  monitoring wizyjny nie jest zagadnieniem uregulowanym w jednym akcie prawnym – powoduje, że instytucje/ firmy go wykorzystujące spotykają się z szeregiem wątpliwości na temat jego legalności i skuteczności.
Na gruncie Ustawy o ochronie danych osobowych rodzi się wiele pytań dotyczących dozwolonego stopnia ingerencji w prywatność, warunków zbierania, przechowywania i przetwarzania nagrań, uprawnień nagrywanych osób oraz obowiązków nagrywających.

Dodatkowo 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach członkowskich UE rozpocznie się stosowanie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Nowe regulacje obejmą w szczególności obszar monitoringu wizyjnego stosowanego w miejscach publicznych, jako narzędzia do przetwarzania danych osobowych w tzw. dużej skali.
Na co w związku z tym należy zwrócić uwagę? Jak przygotować się do wdrożenia planowanych przepisów? Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium, podczas którego postaramy się przybliżyć najważniejsze aspekty funkcjonowania monitoringu wizyjnego w przewidywanej rzeczywistości prawnej”.

PROGRAM KONFERENCJI:

09:30-10:00 Rejestracja, poranna kawa
10:00-10:10 Rozpoczęcie obrad

10:10-11:10 Wykład inaugurujący: Prawne aspekty dopuszczalności monitoringu wizyjnego (dr Bogdan Fischer, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, Uniwersytet Jagielloński)

11:10-11:50 Wykład: Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności – jak zadbać o bezpieczeństwo i nie naruszać przy tym czyjejś prywatności? (r. pr. Mirosław Wróblewski, Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)

11:50-12:00 Dyskusja
12:00-12:30 Przerwa, lunch

12:30-13:20 Wykład: Wykorzystanie zapisów monitoringu w postępowaniu karnym (dr hab. Paweł Waszkiewicz, Katedra Kryminalistyki, Instytut Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)

13:20- 14:10 Wykład: Legalność przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego w kontekście zmian RODO (Jakub Wezgraj, r.pr.,  ekspert prawny w dziedzinie ochrony danych osobowych, odoekspert.pl)

14:10-14:25 Przerwa, poczęstunek

14:25-15:00 Wykład: Udostępnianie obrazów z monitoringu a informacja publiczna – na przykładzie sprawy PKP S.A. (Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon)

15:00-15:40 Wykład: Monitoring wizyjny w miejscu pracy, jego cele, zasady legalnego stosowania, ochrona prywatności i danych osobowych, możliwe roszczenia (Dorota Dąbrowska-Kobus, radca prawny, Peter Nielsen & Partners Law Office)

15:40-15:50 Zakończenie obrad, wręczenie certyfikatów

 KOSZT UCZESTNICTWA:

 450,00 PLN + VAT przy zgłoszeniu przesłanym do 5 grudnia br.

590,00 PLN + VAT przy zgłoszeniu przesłanym po 5 grudnia br.

Przedstawiciele firm członkowskich PISA korzystają ze specjalnego rabatu.

Więcej informacji na temat konferencji pod adresem: https://www.pps.edu.pl/

 

powrót