Aktualności
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl
REGON: 010712721
NIP: 527-22-45-422
KRS: 0000169892

Rachunek bankowy:
PKO BP VI O/Warszawa,
57 1020 1068 0000 1102 0068 0520
KOOPERANT ZAGRANICZNY
15.01.2018 :: DMSI Software nowym członkiem PISA.

DMSI Software z siedzibą w Warszawie www.dmsi.pl jest polską firmą „nowych technologii” założoną w 2009 roku. Od początku działalności, koncentruje się na dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, dla:

  • stacji monitorowania alarmów;
  • stacji zdalnego dozoru wideo;
  • firm ochrony osób i mienia;
  • banków i firmy o charakterze globalnym;
  • sieci handlowych, gastronomicznych i usługowych;
  • infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej i paliwowej.

Głównym produktem DMSI Software jest webowy system Safestar www.safestar.pl - zintegrowana platforma chmurowa do monitoringu zintegrowanego i zarządzania bezpieczeństwem. To ultranowoczesny system dla Centrów Monitorowania Alarmów i Dozoru Wizyjnego.

Oprogramowanie wykonywane jest w nowoczesnych technologiach internetowych i dostępne jest dla użytkowników przez przeglądarki internetowe.

Równie ważnym produktem spółki jest webowy system Himes www.himes.pl do zarządzania projektami i serwisem z aplikacją mobilną dla serwisantów z poziomu prywatnej chmury firmowej.

Rozwiązanie o dużych możliwościach dostosowania do indywidualnych potrzeb dedykowane dla firm serwisowych, firm instalacyjnych, firm zarządzających projektami instalacji niskoprądowych.

powrót