Aktualności
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl
REGON: 010712721
NIP: 527-22-45-422
KRS: 0000169892

Rachunek bankowy:
PKO BP VI O/Warszawa,
57 1020 1068 0000 1102 0068 0520

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
27.07.2017 :: PORTAL DWUMIESIĘCZNIKA POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH SEC&AS (SECURITY & ALARM SYSTEMS) - OTWARTY

Z satysfakcją uprzejmie informujemy, że 27 lipca 2017 r. pod adresem www.secandas.pl uruchomiliśmy Portal internetowy naszego dwumiesięcznika SEC&AS (Security & Alarm Systems).

Geneza Portalu SEC&AS
Portal SEC&AS to nowoczesny, branżow...

czytaj...

20.07.2017 :: XIV KONGRES POŻARNICTWA FIRE | SECURITY EXPO

Polska Izba Systemów Alarmowych objęła Patronatem Honorowym, a wydawnictwo SEC&AS Patronatem Medialnym XIV Kongres Pożarnictwa Fire | Security Expo 2017.

 


Kongres jest inicjatywą edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa, przestrzenią do debaty i wymiany doświadczeń, rozwijania oraz propagowania dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie szeroko pojętych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, prewencją i profilaktyką pożarową, analizą, oceną ryzyka i zarządzaniem kryzysowym.
Skupia i integru...

czytaj...

13.07.2017 :: TRZECI NUMER SEC&AS (SECURITY & ALARM SYSTEMS) JUŻ W DYSTRYBUCJI

SEC&AS - nr 3 2017

Trzeci numer dwumiesięcznika Polskiej Izby Systemów Alarmowych SEC&AS (SECURITY & ALARM SYSTEMS) o objętości 120 stron został już skierowany na rynek odbiorców. Czasopismo zostało wysłane do prenumeratorów, sieci salonów EMPiK, słuchaczy kursów Ośrodka Szkoleniowego PISA, centralnych urzędów i instytucji oraz do kluczowych przedsiębiorstw naszej gospodarki.

Kolejne wydan...

czytaj...