Aktualności
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl
REGON: 010712721
NIP: 527-22-45-422
KRS: 0000169892

Rachunek bankowy:
PKO BP VI O/Warszawa,
57 1020 1068 0000 1102 0068 0520

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY26.01.2015 :: ZEWNĘTRZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ - NOWA OFERTA SZKOLENIOWA PISA

Tworzenie systemów zabezpieczeń umiejscowionych na zewnątrz budynków było zawsze owiane mgłą tajemnicy. Z tymi systemami radzili sobie dobrze tylko doświadczeni fachowcy.
Czynniki z reguły od człowieka niezależne takie, jak warunki klimatyczne (słońce, wiatr, deszcz i śnieg) czy otaczająca przyroda (rośliny i zwierzęta), przeszkadzają w realizacji skutecznych systemów. Jeżeli dodamy do tego pomieszanie w nomenklaturze stosowanej w obiektach cywilnych i wojskowych,...

czytaj...

12.11.2014 :: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELBUD S.A. nowym członkiem PISA.

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (www.telbud.pl) powstało w 1987 roku, a w 1995 roku zostało przekształcone w spółkę akcyjną.

Podstawowym przedmiotem działalności TELBUD S.A. jest projektowanie oraz kompleksowa realizacja szeroko pojętych zintegrowanych systemów ...

czytaj...

10.10.2014 :: MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ DLA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH.

Minister Edukacji Narodowej, na wniosek Polskiej Izby Systemów Alarmowych, nadał Medale KOMISJI EDUKCJI NARODOWEJ za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, pracownikom dydaktycznym PISA: mgr. inż. Jerzemu CISZEWSKIEMU, mgr. inż. Dariuszowi OKRASIE, dr. Jerzemu PAWLIKOWI, mgr. inż. Januszowi SAWICKIEMU, mgr. inż. Wiesławowi SERUGA, dr. Mirosławowi ZIELENKIEWICZOWI.

Kadra dydaktyczna Polskiej Izby Systemów Alarmowych, to obecni...

czytaj...