Aktualności
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl
REGON: 010712721
NIP: 527-22-45-422
KRS: 0000169892

Rachunek bankowy:
PKO BP VI O/Warszawa,
57 1020 1068 0000 1102 0068 0520

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY


11.01.2016 :: ELIMINACJE V MISTRZOSTW POLSKI INSTALATORÓW SYSTEMÓW ALARMOWYCH ROZPOCZĘTE!

Uprzejmie informujemy, że Międzynarodowe Targi Poznańskie i Polska Izba Systemów Alarmowych ogłaszają rozpoczęcie eliminacji Jubileuszowych V Mistrzostw Polski Instalatorów Systemów Alarmowych, których finał odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. podczas Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX ‘2016.

 


Zachęcamy Firmy Branży Zabezpieczeń Technicznych do udziału w eliminacjach Mistrzostw i życzymy osiągnięcia jak najlepszych wynik...

czytaj...

04.01.2016 :: bt electronics sp. z o.o. nowym członkiem PISA.

bt electronics sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (www.bte.pl), to całkowicie polska firma, działająca na rynku od 1995 roku, oferująca własne produkty i rozwiązania.

bt electronics posiada w swoim portfolio wiele ciekawych rozwiązań, jak: system inteligentnego zarządzania budynkiem, automatyczna recepcja, system wsparcia portiera.

Podstawowym produktem bt electronics jest System Automatycznej Identyfikacji Kl...

czytaj...

22.12.2015 :: KOLEJNE MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ DLA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH.

Minister Edukacji Narodowej, na wniosek Polskiej Izby Systemów Alarmowych, nadał Medale KOMISJI EDUKCJI NARODOWEJ za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, kolejnym pracownikom dydaktycznym PISA: inż. Maksymilianowi MAJERSKIEMU i dr. inż. Andrzejowi WÓJCIKOWI.

W czternastoletniej historii działalności dydaktycznej PISA po raz pierwszy medale KEN nadano w roku ubiegłym mgr. inż. Jerzemu CISZEWSKIEMU, mgr. inż. Dariuszowi OKRASIE, dr. Jerzemu PAWLIKOWI, mgr. inż. Januszowi SAWICKIE...

czytaj...